Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.283

Verš

tad idam ati-rahasyaṁ gaura-līlāmṛtaṁ yat
khala-samudaya-kolair nādṛtaṁ tair alabhyam
kṣatir iyam iha kā me svāditaṁ yat samantāt
sahṛdaya-sumanobhir modam eṣāṁ tanoti

Synonyma

tat — tato (Śrī Caitanya-caritāmṛta); idam — tato; ati-rahasyam — plná duchovních tajemství; gaura-līlā-amṛtam — nektar zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yat — jež; khala-samudaya — závistiví darebáci; kolaiḥ — prasaty; na — nikdy; ādṛtam — opěvovaný; taiḥ — jimi; alabhyam — nedosažitelný; kṣatiḥ iyam iha — jaká je v této souvislosti ztráta; me — moje; svāditam — vychutnané; yat — což; samantāt — zcela; sahṛdaya-sumanobhiḥ — těmi, kdo jsou přátelští a jejichž mysli jsou naprosto čisté; modam — požitek; eṣām — jejich; tanoti — zvětšuje se.

Překlad

Tato Caitanya-caritāmṛta, zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, představuje velmi tajemné dílo. Je životem a duší všech oddaných. Ti, kdo nejsou způsobilí si ji vychutnávat a jsou závistiví jako prasata, ji zcela jistě opěvovat nebudou. To však moje snažení nijak neovlivní. Tyto zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua určitě potěší všechny svaté lidi, kteří mají čistá srdce. Ti z nich budou mít zajisté radost. Přeji si, aby to jejich požitek zvětšovalo víc a víc.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady dvacáté páté kapitoly Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje, jak se obyvatelé Váránasí stali vaiṣṇavy.

Poznámka

Autor textu Śrī Caitanya-caritāmṛty, Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, všechny své nepřátele přirovnal k závistivým prasatům. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří po celém světě a upřímní lidé ho oceňují, přestože o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a Kṛṣṇových zábavách nikdy předtím neslyšeli. Nyní toto hnutí oceňují dokonce i vyšší církevní kruhy. Dospěly k závěru, že toto hnutí je velmi pěkné a že se od něho mají co učit. V Indii jsou však lidé, kteří o sobě tvrdí, že patří k tomuto hnutí, ale přitom jsou nesmírně závistiví vůči ācāryovi. Snaží se naše činnosti všemožně potlačit, ale co se nás týče, my kráčíme ve stopách Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho a považujeme je za závistivá prasata. Našim jediným přáním je představit zábavy Pána Kṛṣṇy a Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jak jen to nejlépe dovedeme, aby mohli skutečně upřímní lidé očistit svá srdce. Doufáme, že se jim tato kniha líbí a že nám dávají svá požehnání. Zdá se, že s nějakou závistí se setkala i tak vznešená osobnost jako Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, tak co potom říci o nás, pouhých nepatrných stvořeních v tomto vesmíru. My se pouze snažíme co nejlépe plnit pokyny našeho duchovního mistra.

KONEC MADHYA-LĪLY