Skip to main content

Synonyma

khala-dava-dahanaḥ
hubitel podlých osob jako například Rāvaṇy, podobný požáru polykajícímu les — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.4
khala
dravá — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.28
zlomyslné démony — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.6
zlomyslných — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.33
ničemů — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.5
zlomyslných osob (jako byl Karṇa) — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.4
zlotřilé — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.27
zlotřilých — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.18
khala-prahāṇaye
k zabíjení záštiplných nepřátel — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.9
khala-yonayaḥ
narození v dynastii zlých bytostí, démonů — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.7
khala-nigraheṇa
zabitím jednoho nepříjemného démona. — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.8-9
khala-samudaya
závistiví darebáci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.283
se khāla
tato strouha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.54