Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.271

Verš

kṛṣṇa-līlā amṛta-sāra,tāra śata śata dhāra,
daśa-dike vahe yāhā haite
se caitanya-līlā haya,
sarovara akṣaya,
mano-haṁsa carāha’ tāhāte

Synonyma

kṛṣṇa-līlā amṛta-sāra — zábavy Pána Kṛṣṇy jsou esencí veškeré věčné blaženosti; tāra śata śata dhāra — tato věčná blaženost teče ve stovkách proudů; daśa-dike — do všech deseti stran; vahe — teče; yāhā haite — z čehož; se — tyto; caitanya-līlā — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haya — jsou; sarovara akṣaya — věčným transcendentálním jezerem; manaḥ-haṁsa — moje mysli, jež jsi jako labuť; carāha' — prosím pluj; tāhāte — v tomto jezeře.

Překlad

Kṛṣṇovy zábavy jsou esencí veškerého nektaru, který teče všemi směry ve stovkách řek. Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou věčná nádrž a každému se doporučuje nechat mysl plout v tomto transcendentálním jezeře jako labuť.

Význam

Esence duchovního poznání se nachází v zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua, které se neliší od zábav Pána Kṛṣṇy. To je esence poznání. Pokud poznání neobsahuje znalost Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Kṛṣṇy, není důležité. Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua proudí nektar zábav Pána Śrī Kṛṣṇy různými směry ve stovkách a tisících řek. Nikdo by si neměl myslet, že se zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua liší od zábav Kṛṣṇy. Je řečeno: śrī-kṛṣṇa-caitanya, rādhā-kṛṣṇa nahe anya – „Pán Caitanya Mahāprabhu je spojením Rādhy a Kṛṣṇy.“ Nikdo tedy nemůže poznat Rādhu a Kṛṣṇu, dokud nepozná zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura proto zpívá: rūpa-raghunātha-pade haibe ākuti  /  kabe hāma bujhaba se yugala pirīti – „Kdy začnu dychtit po studiu knih, které zanechalo šest Gosvāmīch? Teprve tehdy budu schopen pochopit milostné zábavy Rādhy a Kṛṣṇy.“ Caitanya Mahāprabhu přímo zmocnil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho a Śrīlu Sanātanu Gosvāmīho. Následováním jejich příkladu porozuměli Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a Jeho misi ostatní Gosvāmī. Porozumět Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi a Pánu Śrī Kṛṣṇovi musíme prostřednictvím parampary od šesti Gosvāmīch. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy kráčí ve stopách Gosvāmīch tak striktně, jak je to jen možné. Narottama dāsa Ṭhākura říká: ei chaya gosāñi yāṅra, mui tāṅra dāsa – „Jsem služebníkem šesti Gosvāmīch.“ Stát se služebníkem služebníka služebníka Pána je filosofií vědomí Kṛṣṇy. Každý, kdo chce porozumět obtížnému tématu kṛṣṇa-kathā, musí přijmout učednickou posloupnost. Pokud nějakým způsobem poznáme Kṛṣṇu, náš život bude úspěšný. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna. Dokonalý oddaný dokáže chápat Kṛṣṇu skrze učednickou posloupnost, a proto má bránu do království Boha otevřenou. Pro toho, kdo zná Kṛṣṇu, není těžké se přemístit do duchovního království.