Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.149

Verš

dharmaḥ projjhita-kaitavo ’tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ
vedyaṁ vāstavam atra vastu śiva-daṁ tāpa-trayonmūlanam
śrīmad-bhāgavate mahā-muni-kṛte kiṁ vā parair īśvaraḥ
sadyo hṛdy avarudhyate ’tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt

Synonyma

dharmaḥ — zbožnost; projjhita — zcela zavržena; kaitavaḥ — s ploduchtivým záměrem; atra — zde; paramaḥ — nejvyšší; nirmatsarāṇām — se stoprocentně čistým srdcem; satām — oddaných; vedyam — má být chápána; vāstavam — skutečná; atra — zde; vastu — podstata; śiva-dam — dávající dobro; tāpa-traya — trojího utrpení; unmūlanam — jež způsobuje vymýcení; śrīmat — překrásné; bhāgavate — v této Bhāgavata Purāṇě; mahā-muni — velkým mudrcem (Vyāsadevou); kṛte — sestavené; kim — co; — skutečně; paraiḥ — s jinými; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; sadyaḥ — okamžitě; hṛdi — v srdci; avarudhyate — je uvězněn; atra — zde; kṛtibhiḥ — zbožnými lidmi; śuśrūṣubhiḥ — toužícími naslouchat; tat-kṣaṇāt — neprodleně.

Překlad

„  ,Tato Bhāgavata Purāṇa zcela odmítá veškeré hmotně motivované zbožné činnosti a předkládá tu nejvyšší pravdu, kterou mohou pochopit oddaní zcela čistého srdce. Touto nejvyšší pravdou je realita, jež je pro dobro všech odlišena od iluze. Tato pravda vykořeňuje trojí utrpení. Tento překrásný Bhāgavatam, sestavený velkým mudrcem Vyāsadevou (v jeho zralosti), sám o sobě stačí k realizaci Boha. K čemu je tedy třeba nějaké jiné písmo? Jakmile někdo pozorně a s pokorou naslouchá poselství Bhāgavatamu, toto zušlechťování poznání spoutá Nejvyššího Pána v jeho srdci.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.2). Viz Ādi-līlā 1.91.