Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.150

Verš

‘kṛṣṇa-bhakti-rasa-svarūpa’ śrī-bhāgavata
tāte veda-śāstra haite parama mahattva

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti — oddané služby Kṛṣṇovi; rasa — transcendentální nálady; svarūpa — zosobnění; śrī-bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; tāte — proto; veda-śāstra — védská písma; haite — než; parama mahattva — má větší prospěch a hodnotu.

Překlad

„Śrīmad-Bhāgavatam stojí nad veškerými ostatními védskými písmy, protože přináší přímé poznání o náladě získané ze služby Kṛṣṇovi.“