Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.138

Verš

bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syād
īśād apetasya viparyayo ’smṛtiḥ
tan-māyayāto budha ābhajet taṁ
bhaktyaikayeśaṁ guru-devatātmā

Synonyma

bhayam — strach; dvitīya-abhiniveśataḥ — z mylné představy, že je výtvorem hmotné energie; syāt — povstává; īśāt — od Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy; apetasya — toho, kdo se odloučil (podmíněná duše); viparyayaḥ — zvrat v postavení; asmṛtiḥ — nemá ponětí o svém vztahu s Nejvyšším Pánem; tat-māyayā — kvůli klamné energii Nejvyššího Pána; ataḥ — proto; budhaḥ — ten, kdo je moudrý; ābhajet — musí uctívat; tam — Jej; bhaktyā — oddanou službou; ekayā — neodchýlit se ke karmě a jñāně; īśam — Nejvyšší Osobnost Božství; guru — jako duchovní mistr; devatā — úctyhodný Pán; ātmā — Nadduše.

Překlad

„  ,Když je živá bytost přitahována k hmotné energii, která je od Kṛṣṇy oddělená, ovládne ji strach. Její pojetí života je zvrácené, protože je od Nejvyšší Osobnosti Božství oddělena hmotnou energií. Jinými slovy, místo aby byla věčným služebníkem Kṛṣṇy, stane se Jeho soupeřem. Tomu se říká viparyayo 'smṛtiḥ. Ten, kdo je skutečně učený a pokročilý, tuto chybu odstraní uctíváním Nejvyšší Osobnosti Božství jako svého duchovního mistra, úctyhodného Božstva a zdroje života. Uctívá tak Pána procesem ryzí oddané služby.̀  “

Význam