Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.52

Verš

śrutvā guṇān bhuvana-sundara śṛṇvatāṁ te
nirviśya karṇa-vivarair harato ’ṅga-tāpam
rūpaṁ dṛśāṁ dṛśimatām akhilārtha-lābhaṁ
tvayy acyutāviśati cittam apatrapaṁ me

Synonyma

śrutvā — když jsem slyšela; guṇān — transcendentální vlastnosti; bhuvana-sundara — ó nejkrásnější v celém stvoření; śṛṇvatām — těch, kdo naslouchají; te — Tvé; nirviśya — vstoupily; karṇa-vivaraiḥ — ušními otvory; harataḥ aṅga-tāpam — zmenšily veškeré tělesné utrpení; rūpam — krásou; dṛśām — očí; dṛśi-matām — těch, kdo vidí; akhila-artha-lābham — dosažení veškerých výsledků; tvayi — Tobě; acyuta — ó neomylný; āviśati — vstupuje; cittam — vědomí; apatrapam — beze studu; me — moje.

Překlad

„  ,Ó nejkrásnější Kṛṣṇo, slyšela jsem od druhých o Tvých transcendentálních vlastnostech, a to mi přineslo úlevu od veškerého tělesného utrpení. Oči toho, kdo zhlédne Tvou transcendentální krásu, dosáhly všeho, co je možné v životě získat. Ó neomylný, naslouchání o Tvých vlastnostech mne zbavilo studu a od té doby jsem k Tobě přitahována.̀  “

Význam

Tento verš (Śrīmad-Bhāgavatam 10.52.37) napsala Rukmiṇīdevī v dopise Kṛṣṇovi, když Jej zvala, aby ji unesl. Śukadeva Gosvāmī to vyprávěl Mahārājovi Parīkṣitovi, když se ho král zeptal, jak byla Rukmiṇī unesena. Rukmiṇī od různých lidí slyšela o Kṛṣṇových vlastnostech, a poté se rozhodla pojmout Kṛṣṇu za manžela. V té době bylo vše zařízeno pro její svatbu se Śiśupālem; proto Kṛṣṇovi napsala dopis, aby ji unesl, a poslala ho po jednom brāhmaṇovi.