Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.51

Verš

rūpa-guṇa-śravaṇe rukmiṇy-ādira ākarṣaṇa

Synonyma

rūpa — kráse; guṇa — vlastnostech; śravaṇe — když slyšely o; rukmiṇī-ādira — královen v čele s Rukmiṇī; ākarṣaṇa — přitahování.

Překlad

„Pouhým poslechem o Kṛṣṇově transcendentální kráse a vlastnostech jsou k Němu přitahovány i královny z Dváraky v čele s Rukmiṇī.“