Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.36

Verš

‘ittham-bhūta’-śabdera artha — pūrṇānandamaya
yāṅra āge brahmānanda tṛṇa-prāya haya

Synonyma

ittham-bhūta-śabdera — slova ittham-bhūta; artha — význam; pūrṇa-ānanda-maya — plný transcendentální blaženosti; yāṅra āge — před čím; brahma-ānanda — transcendentální blaženost pocházející z impersonalismu; tṛṇa-prāya — jako tráva; haya — je.

Překlad

„Slovo ,ittham-bhūtà je transcendentálně vznešené, protože znamená ,naplněný transcendentální blažeností̀. Blaženost získaná ze splynutí s Absolutním (brahmānanda) je ve srovnání s touto blažeností jako stéblo trávy.“