Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.21

Verš

viṣṇor nu vīrya-gaṇanāṁ katamo ’rhatīha
yaḥ pārthivāny api kavir vimame rajāṁsi
caskambha yaḥ sva-raṁhasāskhalatā tri-pṛṣṭhaṁ
yasmāt tri-sāmya-sadanād uru kampayānam

Synonyma

viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; nu — zajisté; vīrya-gaṇanām — počítání různých sil; katamaḥ — kdo; arhati — je schopen učinit; iha — v tomto světě; yaḥ — kdo; pārthivāni — prvku země; api — i když; kaviḥ — učenec; vimame — spočítal; rajāṁsi — atomy; caskambha — zachytil; yaḥ — kdo; sva — svou vlastní; raṁhasā — silou; askhalatā — bez překážek; tri-pṛṣṭham — nejvyšší planeta (Satyaloka); yasmāt — z nějaké příčiny; tri-sāmya — kde je rovnováha tří guṇ; sadanāt — z tohoto místa (od kořene hmotného světa); uru kampayānam — velké otřesy.

Překlad

„  ,I kdyby nějaký učenec spočítal všechny atomy v tomto hmotném světě, síly Pána Viṣṇua by spočítat nedokázal. Pán Viṣṇu se ve své inkarnaci Vāmany bez námahy zmocnil všech planet, neboť se expandoval od kořene hmotného světa až po Satyaloku. Způsobil, že se každá planetární soustava pod silou Jeho kroků třásla.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.40). V mantrách Ṛg Vedy (1.2.154.1) stojí:

oṁ viṣṇor nu vīryāṇi kaṁ prāvocaṁ
yaḥ pārthivāni vimame rajāṁsi
yo 'skambhayad uttaraṁ sadha-sthaṁ
vicakramāṇas tredhorugāyaḥ

Význam tohoto verše je prakticky stejný jako význam výše citovaného verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu.