Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.128

Verš

asmin sukha-ghana-mūrtau param-ātmani vṛṣṇi-pattane sphurati
ātmārāmatayā me vṛthā gato bata ciraṁ kālaḥ

Synonyma

asmin — když tato; sukha-ghana-mūrtau — podoba úplného štěstí; parama-ātmani — Nejvyšší Osoby; vṛṣṇi-pattane — ve Dváraka-dhámu; sphurati — přebývá; ātmārāmatayā — rozvíjením realizace Brahmanu; me — můj; vṛthā — zbytečně; gataḥ — promarněný; bata — běda, co na to říci; ciram — dlouho; kālaḥ — čas.

Překlad

„  ,Zde ve Dváraka-dhámu mě přitahuje Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, jenž je zosobněním duchovní blaženosti. Pouhý pohled na Něho mi působí velkou radost. Ó, tolik času jsem promarnil snahou o seberealizaci neosobním způsobem. To je velký důvod k nářku!̀  “

Význam

Tento verš pochází z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.1.34).