Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.65

Verš

kurari vilapasi tvaṁ vīta-nidrā na śeṣe
svapiti jagati rātryām īśvaro gupta-bodhaḥ
vayam iva sakhi kaccid gāḍha-nirviddha-cetā
nalina-nayana-hāsodāra-līlekṣitena

Synonyma

kurari — ó samičko orlovce; vilapasi — naříkáš; tvam — ty; vīta-nidrā — nespíš; na — ne; śeṣe — odpočinek; svapiti — spí; jagati — ve světě; rātryām — v noci; īśvaraḥ — Pán Kṛṣṇa; gupta-bodhaḥ — jehož vědomí je skryté; vayam — my; iva — jako; sakhi — ó drahá přítelkyně; kaccit — zdali; gāḍha — hluboce; nirviddha-cetāḥ — probodnuté srdce; nalina-nayana — Pána s lotosovýma očima; hāsa — úsměv; udāra — štědrými; līlā-īkṣitena — hravými pohledy.

Překlad

„  ,Má drahá přítelkyně kurarī, je noc a Pán Śrī Kṛṣṇa spí. Ty však nespíš ani neodpočíváš, ale naříkáš. Mám z toho usuzovat, že jsi stejně jako my zasažená usměvavými, velkorysými a hravými pohledy lotosookého Kṛṣṇy? Jestli ano, pak musíš mít hlubokou ránu v srdci. Je toto důvod, proč vykazuješ tyto známky nespavosti a nářku?̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.90.15) vyslovily Kṛṣṇovy královny. I když byly s Kṛṣṇou, přesto si myslely, že ztrácejí Jeho společnost.