Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.47

Verš

premādika sthāyi-bhāva sāmagrī-milane
kṛṣṇa-bhakti rasa-rūpe pāya pariṇāme

Synonyma

prema-ādika — láska k Bohu počínaje śāntou, dāsyou a tak dále; sthāyi-bhāva — trvalé extáze; sāmagrī-milane — smíšením s dalšími příměsemi; kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Pánu Kṛṣṇovi; rasa-rūpe — tvořená transcendentálními náladami; pāya — stává se; pariṇāme — přeměnou.

Překlad

„Když se trvalé extáze (neutralita, služebnictví a tak dále) smísí s dalšími příměsemi, oddaná služba s láskou k Bohu se změní a tvoří ji pak transcendentální nálady.“

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.4–5) je dáno toto vysvětlení:

athāsyāḥ keśava-rater
lakṣitāyā nigadyate
sāmagrī-paripoṣeṇa
paramā rasa-rūpatā
vibhāvair anubhāvaiś casāttvikair vyabhicāribhiḥ
svādyatvaṁ hṛdi bhaktānām
ānītā śravaṇādibhiḥ
eṣā kṛṣṇa-ratiḥ sthāyī
bhāvo bhakti-raso bhavet

„Láska ke Kṛṣṇovi, Keśavovi, dosáhne nejvyšší úrovně (kdy sestává z nálad) tehdy, když jsou naplněny její příměsi. Prostřednictvím vibhāvy, anubhāvy, sāttviky a vyabhicārī se oživí naslouchání a opěvování a oddaný je schopný vychutnávat si lásku ke Kṛṣṇovi. Připoutanost ke Kṛṣṇovi neboli trvalá extáze (sthāyī-bhāva) se pak stane náladou oddané služby (bhakti-rasou).“