Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.46

Verš

ei pañca sthāyī bhāva haya pañca ‘rasa’
ye-rase bhakta ‘sukhī’, kṛṣṇa haya ‘vaśa’

Synonyma

ei pañca — těchto pět druhů transcendentálních nálad; sthāyī bhāva — trvalé extatické nálady; haya — stávají se; pañca rasa — pět druhů transcendentálních nálad; ye-rase — v určité náladě; bhakta sukhī — oddaný začne být šťastný; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — stává se; vaśa — ovládaný.

Překlad

„Těchto pět transcendentálních nálad existuje stále. Oddaný může být k jedné z nich přitahovaný a tak se stát šťastným. Kṛṣṇa mu také bude nakloněný a nechá se jím ovládat.“

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.1) je sthāyi-bhāva, trvalá extáze, popsána takto:

aviruddhān viruddhāṁś ca
bhāvān yo vaśatāṁ nayan
su-rājeva virājeta
sa sthāyī bhāva ucyate
sthāyī bhāvo 'tra sa proktaḥ
śrī-kṛṣṇa-viṣayā ratiḥ

„Tyto nálady (bhāvy) ovládají příznivé extáze (jako je smích) i nepříznivé extáze (jako je hněv). Pokud tyto nálady i nadále vládnou jako králové, nazývají se sthāyi-bhāva neboli trvalé extáze. Nepřetržitá extatická láska ke Kṛṣṇovi se nazývá trvalá extáze.“