Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.19

Verš

naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṁ
na śobhate jñānam alaṁ nirañjanam
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
na cārpitaṁ karma yad apy akāraṇam

Synonyma

naiṣkarmyam — jež nepřináší požitek z následného jednání; api — i když; acyuta-bhāva — oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství; varjitam — prosté; na — ne; śobhate — vypadá pěkně; jñānam — spekulativní poznání; alam — nadmíru; nirañjanam — které je prosté hmotného znečištění; kutaḥ — o co méně; punaḥ — znovu; śaśvat — neustále (během praktikování i při dosažení cíle); abhadram — nepříznivé; īśvare — Nejvyšší Osobnosti Božství; na — ne; ca — také; arpitam — zasvěcené; karma — činnosti; yat — jež; api — i když; akāraṇam — bez příčiny.

Překlad

„  ,Pokud není čisté poznání zasvěceno Nejvyšší Osobnosti Božství (Kṛṣṇovi), nevypadá moc pěkně, ani když je nedotčené hmotou. Jaký je potom užitek z plodonosných činností – které jsou již od samého počátku strastiplné a svou povahou pomíjivé – pokud nejsou využité k oddané službě Pánu? Jak by mohly být přitažlivé?̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.5.12). Vyāsadeva i po sepsání mnoha védských textů pociťoval nespokojenost. Jeho duchovní mistr Nāradadeva mu proto řekl, že může být šťastný, když popíše činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství. V té době měl již Śrīla Vyāsadeva sepsané části Véd zvané karma-kāṇḍa a jñāna-kāṇḍa, ale ještě nic o upāsanā-kāṇḍě neboli bhakti. Jeho duchovní mistr Nārada ho za to pokáral a poradil mu, aby psal o činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Vyāsadeva tedy začal psát Śrīmad-Bhāgavatam.