Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.20

Verš

tapasvino dāna-parā yaśasvino
manasvino mantra-vidaḥ su-maṅgalāḥ
kṣemaṁ na vindanti vinā yad-arpaṇaṁ
tasmai subhadra-śravase namo namaḥ

Synonyma

tapasvinaḥ — ti, kdo podstupují tvrdou askezi; dāna-parāḥ — ti, kdo rozdávají své vlastnictví jako milodary; yaśasvinaḥ — ti, kdo jsou slavní ve společnosti; manasvinaḥ — mistři v mentální spekulaci nebo meditaci; mantra-vidaḥ — mistři v přednášení védských hymnů; su-maṅgalāḥ — velmi příznivé; kṣemam — to, co je skutečně a věčně příznivé; na — nikdy; vindanti — získají; vinā — bez; yat-arpaṇam — zasvěcení jemuž (Nejvyšší Osobnosti Božství); tasmai — tomuto Nejvyššímu Pánu; su-bhadra śravase — jehož sláva je nesmírně příznivá; namaḥ namaḥ — znovu a znovu se s úctou klaním.

Překlad

„  ,Ti, kdo podstupují tvrdou askezi, ti, kdo vše, co mají, rozdávají jako milodary, ti, kdo jsou známí pro své příznivé jednání, ti, kdo se zabývají meditací a mentální spekulací, a dokonce ani ti, kdo jsou mistry v recitování védských manter, nejsou schopni získat příznivé výsledky, přestože se věnují příznivým činnostem, pokud jejich činnosti nejsou zasvěcené službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Znovu a znovu se proto s úctou klaním Nejvyššímu Pánu, jehož sláva je vždy příznivá.̀  “

Význam

Toto je také citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.17).