Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.162

Verš

na karhicin mat-parāḥ śānta-rūpe
naṅkṣyanti no me ’nimiṣo leḍhi hetiḥ
yeṣām ahaṁ priya ātmā sutaś ca
sakhā guruḥ suhṛdo daivam iṣṭam

Synonyma

na — ne; karhicit — kdykoliv; mat-parāḥ — Moji oddaní; śānta-rūpe — ó matko, ztělesnění klidu; naṅkṣyanti — zaniknou; na u — ani; me — Moje; animiṣaḥ — čas; leḍhi — slízne (zničí); hetiḥ — zbraň; yeṣām — jehož; aham — Já; priyaḥ — drahý; ātmā — Nadduše; sutaḥ — syn; ca — a; sakhā — přítel; guruḥ — duchovní mistr; suhṛdaḥ — dobrodinec; daivam — Božstvo; iṣṭam — zvolené.

Překlad

„  ,Má drahá matko Devahūti! Ó ztělesnění klidu! Moje zbraň, disk času, nikdy nezničí ty, kterým jsem velmi drahý – pro něž jsem Nadduší, synem, přítelem, duchovním mistrem, dobrodincem, uctívaným Božstvem a vytouženým cílem. Oddaní jsou vždy připoutaní ke Mně, a proto je nikdy nezničí faktory času.̀  “

Význam

Toto řekl Kapiladeva své matce Devahūti. Je to zaznamenáno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.25.38). Kapiladeva svou matku poučoval o sāṇkhya-yoze, ale zde je popsána důležitost bhakti-yogy. Sāṅkhya-yogu později začali napodobovat ateisté, jejichž systém založil jiný Kapiladeva, Ṛṣi Kapiladeva.