Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.119

Verš

hāni-lābhe sama, śokādira vaśa nā ha-iba
anya-deva, anya-śāstra nindā nā kariba

Synonyma

hāni — při ztrátě; lābhe — při zisku; sama — stejný; śoka-ādira — nářku a tak dále; vaśa — pod vlivem; ha-iba — neměli bychom být; anya-deva — jiných polobohů; anya-śāstra — jiných písem; nindā — kritizování; kariba — neměli bychom dělat.

Překlad

„(15) Oddaný by měl snášet stejně ztrátu i zisk. (16) Oddaný by neměl podléhat nářku. (17) Oddaný by neměl uctívat polobohy ani je chovat v neúctě, a neměl by studovat ani kritizovat jiná písma.