Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.120

Verš

viṣṇu-vaiṣṇava-nindā, grāmya-vārtā nā śuniba
prāṇi-mātre mano-vākye udvega nā diba

Synonyma

viṣṇu-vaiṣṇava-nindā — pomlouvání Pána Viṣṇua nebo Jeho oddaného; grāmya-vārtā — obyčejné řeči; śuniba — nemáme poslouchat; prāṇi-mātre — žádné živé bytosti, byť sebenepatrnější; manaḥ-vākye — myslí či slovy; udvega — úzkost; diba — nemáme způsobovat.

Překlad

„(18) Oddaný by neměl poslouchat pomlouvání Pána Viṣṇua nebo Jeho oddaných. (19) Oddaný by se měl vyhýbat čtení či poslouchání novin nebo světských knih, které obsahují milostné příběhy mužů a žen nebo témata lahodící smyslům. (20) Oddaný by svou myslí ani slovy neměl způsobovat úzkost žádné živé bytosti, bez ohledu na to, jak je nepatrná.“

Význam

Prvních deset zásad jsou příkazy a druhých deset jsou zákazy. Prvních deset tedy předkládá přímé činnosti a druhých deset nepřímé.