Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.26

Verš

ei ye tomāra ananta vaibhavāmṛta-sindhu
mora vāṅ-mano-gamya nahe eka bindu

Synonyma

ei ye — to vše; tomāra — Tvůj; ananta — nekonečný; vaibhava-amṛta-sindhu — oceán nektaru Tvého majestátu; mora — mých; vāk-manaḥ-gamya — v dosahu slov a mysli; nahe — ne; eka bindu — ani kapka.

Překlad

„  ,Můj Pane, Tvůj majestát je jako nekonečný oceán nektaru a já z něho nemohu slovně ani v mysli realizovat ani kapku.̀  “