Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.13

Verš

nāntaṁ vidāmy aham amī munayo ’grajās te
māyā-balasya puruṣasya kuto ’varā ye
gāyan guṇān daśa-śatānana ādi-devaḥ
śeṣo ’dhunāpi samavasyati nāsya pāram

Synonyma

na antam — bez hranic; vidāmi — znám; aham — já; amī — tito; munayaḥ — velcí světci; agrajāḥ — bratři; te — tvoji; māyā-balasya — jenž má mnohonásobné energie; puruṣasya — Pána, Osobnosti Božství; kutaḥ — jak; avarāḥ — méně inteligentní; ye — ti, kdo; gāyan — opěvují; guṇān — vlastnosti; daśa-śata-ānanaḥ — který má tisíce hlav; ādi-devaḥ — Osobnost Božství; śeṣaḥ — Ananta Śeṣa; adhunā api — ani dodnes; samavasyati — dosáhl; na — ne; asya — Pána; pāram — konce.

Překlad

„  ,Kdo by dokázal pochopit, kde má Nejvyšší Osobnost Božství, oplývající různými energiemi, své hranice, když to nechápu ani já, Pán Brahmā, ani tvoji starší bratři, ani velcí světci a mudrci? I když tisícihlavý Pán Śeṣa neustále opěvuje Jeho transcendentální vlastnosti, dosud nedosáhl konce Pánových činností.̀  “

Význam

Tento verš, který Pán Brahmā přednesl Nāradovi Munimu, je také ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.41).