Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.109

Verš

muktā-hāra — baka-pāṅti,indra-dhanu-piñcha tati,
pītāmbara — vijurī-sañcāra
kṛṣṇa nava-jaladhara,
jagat-śasya-upara,
variṣaye līlāmṛta-dhāra

Synonyma

muktā-hāra — náhrdelník z perel; baka-pāṅti — jako řada bílých volavek; indra-dhanu — jako duha; piñcha — paví pero; tati — tam; pīta-ambara — žluté šaty; vijurī-sañcāra — jako blesk na obloze; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; nava — čerstvý; jala-dhara — mrak plný vody; jagat — vesmír; śasya — jako úroda obilí; upara — na; variṣaye — prší; līlā-amṛta — zábavy Pána Kṛṣṇy; dhāra — jako sprcha.

Překlad

„Kṛṣṇa nosí perlový náhrdelník, který na Jeho krku vypadá jako řada bílých volavek. Paví pero v Jeho vlasech vypadá jako duha a Jeho žluté šaty připomínají blesk na obloze. Kṛṣṇa vypadá jako čerstvý mrak a gopī jako čerstvé obilné klasy na poli. Na toto nové obilí padají neustávající deště nektarových zábav a zdá se, že gopī získávají od Kṛṣṇy paprsky života stejně, jako obilí získává život z dešťů.“