Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.108

Verš

nija-sama sakhā-saṅge,go-gaṇa-cāraṇa raṅge,
vṛndāvane svacchanda vihāra
yāṅra veṇu-dhvani śuni’,
sthāvara-jaṅgama prāṇī,
pulaka, kampa, aśru vahe dhāra

Synonyma

nija-sama — na stejné úrovni s Ním; sakhā-saṅge — s přáteli; go-gaṇa — nekonečně mnoho krav; cāraṇa — pasení; raṅge — takové zábavy; vṛndāvane — ve Vrindávanu; svacchanda — spontánní; vihāra — blažený požitek; yāṅra — jehož; veṇu-dhvani śuni' — když slyší zvuk flétny; sthāvara-jaṅgama prāṇī — všechny živé bytosti, nehybné i pohyblivé; pulaka — radost; kampa — chvění; aśru — slzy; vahe — tečou; dhāra — proudy.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa se toulá vrindávanským lesem spolu s přáteli, kteří jsou s Ním na stejné úrovni, a pase nespočet krav. To je další z Pánových blažených požitků. Když hraje na svou flétnu, všechny živé bytosti včetně stromů, rostlin, zvířat i lidí, se chvějí prostoupení radostí a z očí jim neustále tečou proudy slz.“