Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.244

Verš

saṅkarṣaṇa, matsyādika, — dui bheda tāṅra
saṅkarṣaṇa — puruṣāvatāra, līlāvatāra āra

Synonyma

saṅkarṣaṇa — Saṅkarṣaṇa; matsya-ādika — a inkarnace jako je ryba; dui — dvojí; bheda — rozdělení; tāṅra — Jeho; saṅkarṣaṇa — Saṅkarṣaṇa; puruṣa-avatāra — inkarnace Viṣṇua; līlā-avatāra — inkarnace pro zábavy; āra — a.

Překlad

„První osobní expanzí je Saṅkarṣaṇa a další jsou inkarnace jako například inkarnace ryby. Saṅkarṣaṇa je expanzí Puruṣi neboli Viṣṇua. Inkarnace jako je Matsya, inkarnace v podobě ryby, se v různých yugách zjevují pro určité zábavy.“

Význam

Puruṣa-avatārové jsou Vládci vesmírného stvoření. Jsou to jmenovitě Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Mezi līlā-avatāry patří: (1) Catuḥsana neboli čtyři Kumārové, (2) Nārada, (3) Varāha, (4) Matsya, (5) Yajña, (6) Nara-Nārāyaṇa, (7) Kārdami Kapila, (8) Dattātreya, (9) Hayaśīrṣā, (10) Haṁsa, (11) Dhruvapriya neboli Pṛśnigarbha, (12) Ṛṣabha, (13) Pṛthu, (14) Nṛsiṁha, (15) Kūrma, (16) Dhanvantari, (17) Mohinī, (18) Vāmana, (19) Bhārgava Paraśurāma, (20) Rāghavendra, (21) Vyāsa, (22) Pralambāri Balarāma, (23) Kṛṣṇa, (24) Buddha a (25) Kalki.

Těchto dvacet pět Osobností Božství jsou līlā-avatārové. A protože se zjevují v každém Brahmově dni neboli kalpě (věku), jsou někdy označováni jako kalpa-avatārové. Z těchto inkarnací nejsou Haṁsa a Mohinī věční ani příliš známí, ale jsou na seznamu prābhava-avatārů. Kapila, Dattātreya, Ṛṣabha, Dhanvantari a Vyāsa jsou věční a velmi dobře známí. I oni se počítají mezi inkarnace prābhava. Kūrma, Matsya, Nārāyaṇa, Varāha, Hayagrīva, Pṛśnigarbha a Baladeva, který zabil Pralambāsuru, se počítají mezi vaibhava-avatāry.