Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.65

Verš

he deva he dayita he bhuvanaika-bandho
he kṛṣṇa he capala he karuṇaika-sindho
he nātha he ramaṇa he nayanābhirāma
hā hā kadā nu bhavitāsi padaṁ dṛśor me

Synonyma

he deva — ó Pane; he dayita — ó nejdražší; he bhuvana-eka-bandho — ó jediný příteli vesmíru; he kṛṣṇa — ó Pane Kṛṣṇo; he capala — ó neklidný; he karuṇā-eka-sindho — ó jediný oceáne milosti; he nātha — ó Můj Pane; he ramaṇa — ó Ty, který si Mě užíváš; he nayana-abhirāma — ó Ty, který v Mých očích vypadáš nejkrásnější; — běda; kadā — kdy; nu — jistě; bhavitā asi — budeš; padam — místem spočinutí; dṛśoḥ me — Mého zraku.

Překlad

„,Ó Můj Pane! Ó nejdražší! Ó jediný příteli vesmíru! Ó Kṛṣṇo, ó neposedný, ó jediný oceáne milosti! Ó Můj Pane, ó Ty, který si Mě užíváš, ó Ty, který jsi drahý Mým očím! Běda, kdy se Mi zase ukážeš?̀“

Význam

Toto je verš 40 z Kṛṣṇa-karṇāmṛty.