Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.53

Verš

ye kāle dekhe jagannātha-śrīrāma-subhadrā-sātha, tabe jāne — āilāma kurukṣetra
saphala haila jīvana,
dekhiluṅ padma-locana,
juḍāila tanu-mana-netra

Synonyma

ye kāle — vždy, když; dekhe — se dívá na; jagannātha — Pána Jagannātha; śrī-rāma — Balarāmou; subhadrā — Subhadrou; sātha — s; tabe — tehdy; jāne — ví; āilāma — přišel jsem; kuru-kṣetra — na poutní místo známé jako Kurukšétra; sa-phala — úspěšný; haila — se stal; jīvana — život; dekhiluṅ — viděl jsem; padma-locana — lotosové oči; juḍāila — uklidněné; tanu — tělo; mana — mysl; netra — oči.

Překlad

Kdykoliv Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl Jagannātha společně s Balarāmou a Subhadrou, okamžitě si pomyslel, že dorazil na Kurukšétru, kde se všichni sešli. Považoval svůj život za úspěšný, protože spatřil Pána s lotosovýma očima, a pohled na Něho uklidňuje tělo, mysl i oči.