Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.219

Verš

kevala ‘svarūpa-jñāna’ haya śānta-rase
‘pūrṇaiśvarya-prabhu-jñāna’ adhika haya dāsye

Synonyma

kevala — pouze; svarūpa-jñāna — poznání o přirozeném postavení vlastního já; haya — je; śānta-rase — v náladě neutrality; pūrṇa-aiśvarya-prabhu-jñāna — poznání úplného majestátu Nejvyšší Osobnosti Božství; adhika — větší; haya — stává se; dāsye — v transcendentální náladě služebnictví.

Překlad

„Na úrovni śānta-rasy oddaný realizuje pouze své přirozené postavení. Pokud je však povýšen na úroveň dāsya-rasy, pak lépe chápe úplný majestát Nejvyšší Osobnosti Božství.“