Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.220

Verš

īśvara-jñāna, sambhrama-gaurava pracura
‘sevā’ kari’ kṛṣṇe sukha dena nirantara

Synonyma

īśvara-jñāna — poznání o nejvyšším vládci; sambhrama-gaurava — bázeň a úcta; pracura — značná; sevā — službu; kari' — když koná; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; sukha — štěstí; dena — dává; nirantara — neustále.

Překlad

„Na úrovni dāsya-rasy je poznání Nejvyšší Osobnosti Božství dáváno najevo s bázní a úctou. Oddaný v dāsya-rase přináší Pánu svou službou neustálé štěstí.“