Skip to main content

Synonyma

sambhrama-gaurava
bázeň a úcta — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.220
s bázní a úctou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.222
gaurava-sambhrama
bázeň a úcta — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.224
jāta-sambhramā
ve spĕchu — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.3
karena sambhrama sammāna
prokazuje veškerou úctu a klaní se mu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.46
sambhrama
neklidné — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.31
s velkou úctou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.22
úcta — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.188
úcta. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.113
sambhramā
vzrušená — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.25