Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.201

Verš

seita ‘gosāñi’ tumi — sākṣāt ‘īśvara’
more kṛpā kara, muñi — ayogya pāmara

Synonyma

seita — tato; gosāñi — Osobnost Božství; tumi — Ty; sākṣāt — přímo; īśvara — Osobnost Božství; more — vůči mně; kṛpā kara — buď prosím milostivý; muñi — já; ayogya pāmara — velice pokleslý a nekvalifikovaný.

Překlad

„A protože Ty jsi ta samá Nejvyšší Osobnost Božství, buď ke mně prosím milostivý. Jsem pokleslý a nekvalifikovaný.“