Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.94

Verš

parama udāra iṅho, ye dina ye āise
sei dine vyaya kare, nāhi rākhe śeṣe

Synonyma

parama udāra — nesmírně velkorysý; iṅho — on; ye dina — každý den; ye āise — cokoliv dostane; sei dine — ten samý den; vyaya kare — utratí; nāhi — ne; rākhe — nechává si; śeṣe — žádný přebytek.

Překlad

„Vāsudeva Datta je nesmírně velkorysý. Cokoliv získá, ještě ten den utratí a nic si nenechá.“