Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.93

Verš

śivānanda sene kahe kariyā sammāna
vāsudeva-dattera tumi kariha samādhāna

Synonyma

śivānanda sene — Śivānandovi Senovi; kahe — říká; kariyā sammāna — s velkou úctou; vāsudeva-dattera — o Vāsudevu Dattu; tumi — ty; kariha — čiň; samādhāna — péči.

Překlad

Pán také uctivě řekl Śivānandovi Senovi: „Starej se pěkně o Vāsudevu Dattu.“