Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.92

Verš

eta bali’ rāghavere kaila āliṅgane
ei-mata sammānila sarva bhakta-gaṇe

Synonyma

eta bali' — když to dořekl; rāghavere — Rāghavu Paṇḍita; kaila āliṅgane — obejmul; ei-mata — takto; sammānila — prokázal úctu; sarva — všem; bhakta-gaṇe — oddaným.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Rāghavu Paṇḍita milostivě obejmul. Pán se potom s podobnou úctou rozloučil i se všemi ostatními oddanými.