Skip to main content

Text 132

Text 132

Verš

Text

narahari dāsa ādi yata khaṇḍa-vāsī
śivānanda-sena-saṅge mililā sabe āsi’
narahari dāsa ādi yata khaṇḍa-vāsī
śivānanda-sena-saṅge mililā sabe āsi’

Synonyma

Synonyms

narahari dāsa — Narahari dāsa; ādi — v čele seznamu; yata — všech; khaṇḍa-vāsī — oddaných z místa zvaného Khanda; śivānanda-sena — Śivānandou Senou; saṅge — s; mililā — setkal se; sabe — všichni; āsi' — kteří tam přišli.

narahari dāsa — Narahari dāsa; ādi — heading the list; yata — all; khaṇḍa-vāsī — devotees of the place known as Khaṇḍa; śivānanda-sena — Śivānanda Sena; saṅge — with; mililā — He met; sabe — all; āsi’ — coming there.

Překlad

Translation

Dorazil také Narahari dāsa a další obyvatelé Khandy společně se Śivānandou Senou a Śrī Caitanya Mahāprabhu se setkal také s nimi.

Eventually Narahari dāsa and other inhabitants of Khaṇḍa, along with Śivānanda Sena, all arrived, and Śrī Caitanya Mahāprabhu met them.