Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.132

Verš

narahari dāsa ādi yata khaṇḍa-vāsī
śivānanda-sena-saṅge mililā sabe āsi’

Synonyma

narahari dāsa — Narahari dāsa; ādi — v čele seznamu; yata — všech; khaṇḍa-vāsī — oddaných z místa zvaného Khanda; śivānanda-sena — Śivānandou Senou; saṅge — s; mililā — setkal se; sabe — všichni; āsi' — kteří tam přišli.

Překlad

Dorazil také Narahari dāsa a další obyvatelé Khandy společně se Śivānandou Senou a Śrī Caitanya Mahāprabhu se setkal také s nimi.