Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.131

Verš

gauḍa ha-ite sarva vaiṣṇavera āgamana
kulīna-grāma-vāsi-saṅge prathama milana

Synonyma

gauḍa ha-ite — z Bengálska; sarva — všech; vaiṣṇavera — vaiṣṇavů; āgamana — příchod; kulīna-grāma-vāsi — obyvatelé Kulína-grámu; saṅge — s nimi; prathama — první; milana — setkání.

Překlad

Všichni oddaní z Bengálska začali postupně přicházet do Džagannáth Purí. Tehdy také přišli Śrī Caitanyu Mahāprabhua poprvé navštívit i oddaní z Kulína-grámu.