Skip to main content

Synonyma

indra-senā-agram
čelo Indrova vojska — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.19-22
asura-senā-anyaḥ
velitelé asurůŚrīmad-bhāgavatam 7.10.54-55
śivānanda-sena-gṛhe
do domu Śivānandy Seny — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.102
hṛdayānanda sena
Hṛdayānanda Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.60
sena kahe
Śivānanda Sena odpověděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.145
kaṁsāri sena
Kaṁsāri Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.51
śrīkānta-sena nāma
jménem Śrīkānta Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.34
senā-pati
kapitáni — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.75
generálové — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.164
śivānanda-sena
Śivānandou Senou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.132
Śivānanda Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.246, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.15
śrīmān sena
Śrīmān Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.52
śivānanda sena
Śivānanda Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.139, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.29
sena śivānanda
Śivānanda Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.60
Śivānanda Sena. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.81
śrī-vallabha-sena
Śrīvallabha Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.63
sena śrīkānta
Śrīkānta Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.63
śrīmān-sena
Śrīmān Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.9-11, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.122
vallabha-sena
Vallabha Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.90
sena
Śivānanda Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.45
śrīkānta, vallabha-sena
Śrīkānta a Vallabha Sena — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.41