Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.25

Verš

tabe sei dui-jane prasāda khāoyāilā
nibhṛte duṅhāre nija-ghare pāṭhāilā

Synonyma

tabe — potom; sei — těmto; dui-jane — dvěma dívkám; prasāda khāoyāilā — dal najíst prasādam; nibhṛte — neodhalené; duṅhāre — obě; nija-ghare — domů; pāṭhāilā — poslal.

Překlad

Rāmānanda Rāya dal potom oběma dívkám najíst prvotřídního prasādam a poslal je domů tak, aby nebyly viděny.