Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.176

Verš

‘dvaite’ bhadrābhadra-jñāna, saba — ‘manodharma’
‘ei bhāla, ei manda’, — ei saba ‘bhrama’

Synonyma

dvaite — v hmotném světě; bhadra-abhadra-jñāna — pochopení dobra a zla; saba — všechno; manaḥ-dharma — spekulativní výtvory mysli; ei bhāla — to je dobré; ei manda — to je špatné; ei — toto; saba — všechno; bhrama — chyba.

Překlad

„Veškerá pojetí dobra a zla v hmotném světě jsou mentální spekulace. Říkat o něčem ,To je dobré̀ a o něčem ,To je špatné̀, je proto vždy chyba.“

Význam

Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je Absolutní Pravda věčně existující s různými energiemi. Ten, kdo je pohroužený v Kṛṣṇově iluzorní energii a není schopný Kṛṣṇovi porozumět, nedokáže rozlišit, co je pro něho dobré a co špatné. Veškerá pojetí dobra a zla jsou představy neboli mentální spekulace. Ten, kdo zapomene, že je věčným služebníkem Kṛṣṇy, si chce podle různých plánů užívat hmotného světa. Tehdy začne rozlišovat, které hmotné plány jsou dobré a které špatné. Ve skutečnosti jsou však všechny nesprávné.