Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.177

Verš

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

Synonyma

vidyā — poznáním; vinaya — laskavostí; sampanne — obdaření; brāhmaṇe — vůči brāhmaṇovi; gavi — vůči krávě; hastini — vůči slonu; śuni — vůči psu; ca — a; eva — také; śva-pāke — vůči pojídači psů; ca — také; paṇḍitāḥ — ti, kdo jsou opravdu vzdělaní v duchovním poznání; sama-darśinaḥ — vyrovnaní.

Překlad

„  ,Díky pravému poznání vidí pokorní mudrci stejně učeného a mírného brāhmaṇu, krávu, slona, psa i pojídače psů.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (5.18).