Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.175

Verš

kiṁ bhadraṁ kim abhadraṁ vā
dvaitasyāvastunaḥ kiyat
vācoditaṁ tad anṛtaṁ
manasā dhyātam eva ca

Synonyma

kim — co; bhadram — dobré; kim — co; abhadram — špatné; — nebo; dvaitasya — z tohoto hmotného světa; avastunaḥ — dočasné; kiyat — kolik; vācā — slovy; uditam — vysloveno; tat — to; anṛtam — bez trvalé existence; manasā — myslí; dhyātam — vnímáno; eva — zajisté; ca — a.

Překlad

„  ,Cokoliv, co nevnímáme ve vztahu s Kṛṣṇou, je třeba chápat jako iluzi (māyu). Žádná z iluzí vyřčených slovy nebo vnímaných myslí není skutečná. A protože je iluze neskutečná, není rozdíl mezi tím, co považujeme za dobré a co za špatné. V hovorech o Absolutní Pravdě takové spekulace nemají místo.`  “

Význam