Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.174

Verš

‘prākṛta’ haile ha tomāra vapu nāri upekṣite
bhadrābhadra-vastu-jñāna nāhika ‘prākṛte’

Synonyma

prākṛta — hmotné; haile ha — i kdyby bylo; tomāra — tvoje; vapu — tělo; nāri — nemohu; upekṣite — opomíjet; bhadra-abhadra — dobré a špatné; vastu-jñāna — vnímání věcí; nāhika — není; prākṛte — v hmotném světě.

Překlad

„Tvé tělo bych neopomíjel, ani kdyby bylo hmotné, protože hmotné tělo by se nemělo považovat ani za dobré, ani za špatné.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Sanātanovi Gosvāmīmu: „Protože jsi vaiṣṇava, tvoje tělo není hmotné, ale duchovní. Neměl bys ho proto vidět jako něco, co musí mít vyšší či nižší vlastnosti. Navíc jsem sannyāsī. I kdyby tedy tvé tělo bylo hmotné, sannyāsī by mezi dobrým a špatným tělem neměl dělat rozdíl.“