Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.127

Verš

veśyā giyā samācāra khāṅnere kahila
āra dina sandhyā ha-ite ṭhākura-ṭhāñi āila

Synonyma

veśyā — prostitutka; giyā — poté, co se vrátila; samācāra — zprávu; khāṅnere kahila — řekla Rāmacandrovi Khānovi; āra dina — dalšího dne; sandhyā ha-ite — už od večera; ṭhākura-ṭhāñi āila — přišla a zůstala u Haridāse Ṭhākura.

Překlad

Prostitutka se vrátila k Rāmacandrovi Khānovi a řekla mu, co se stalo. Dalšího dne přišla za Haridāsem Ṭhākurem již dříve, když večer začínal, a zůstala s ním.