Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.126

Verš

kāli samāpta habe, tabe habe vrata-bhaṅga
svacchande tomāra saṅge ha-ibeka saṅga”

Synonyma

kāli — zítra; samāpta habe — to skončí; tabe — tehdy; habe — bude; vrata-bhaṅga — konec mého slibu; svacchande — zcela svobodně; tomāra saṅge — s tebou; ha-ibeka — bude; saṅga — spojení.

Překlad

„Zítra určitě skončím a můj slib bude splněn. Potom si s tebou budu moci úplně volně užívat.“

Význam

VÝZNAM: Haridāsa Ṭhākura si s prostitutkou nikdy užívat nechtěl, ale takto ji přelstil, aby jí dal možnost poslouchat svaté jméno Pána, když zpíval. Čistí oddaní zpívají Hare Kṛṣṇa mantru, a pouhým poslechem očištěné transcendentální osobnosti se člověk zbaví všech hříšných činností bez ohledu na to, jak nízce zrozený nebo pokleslý je. Jakmile je zcela zbaven následků svých hříšných činností, bude schopen oddaně sloužit Pánu. To je způsob, jak pokleslé duše zaměstnat oddanou službou. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Ti, kdo jednali zbožně v tomto i dřívějších životech a jejichž hříšné činy jsou zcela vymazány, jsou osvobozeni od duality iluze a s odhodláním Mi slouží.“