Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.54

Verš

kāntā kṛṣṇe kare roṣa,  kṛṣṇa pāya santoṣa,
sukha pāya tāḍana-bhartsane
yathā-yogya kare māna,
  kṛṣṇa tāte sukha pāna,
chāḍe māna alpa-sādhane

Synonyma

kāntā — milovaná; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; kare roṣa — projevuje hněv; kṛṣṇa pāya santoṣa — Kṛṣṇu to nesmírně potěší; sukha pāya — má radost; tāḍana-bhartsane — z kárání; yathā-yogya — jak je vhodné; kare māna — projevuje pýchu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāte — z takových činností; sukha pāna — má radost; chāḍe māna — vzdá se pýchy; alpa-sādhane — bez velké námahy.

Překlad

„Pokud se na Kṛṣṇu některá z Jeho milovaných gopī rozzlobí, Kṛṣṇa je velmi spokojený a vlastně má z toho, že Ho takto kárá, obrovskou radost. Gopī přiměřeně projeví svou pýchu a Kṛṣṇa si takového postoje užívá. Ona se pak bez velké námahy své pýchy vzdá.“