Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.55

Verš

sei nārī jīye kene,  kṛṣṇa-marma vyathā jāne,
tabu kṛṣṇe kare gāḍha roṣa
nija-sukhe māne kāja,
  paḍuka tāra śire vāja,
kṛṣṇera mātra cāhiye santoṣa

Synonyma

sei nārī — ta žena; jīye — žije; kene — proč; kṛṣṇa-marma — Kṛṣṇovo srdce; vyathā — nešťastné; jāne — ví; tabu — přesto; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; kare — projevuje; gāḍha roṣa — hluboký hněv; nija-sukhe — ve svém vlastním štěstí; māne — považuje; kāja — jediný zájem; paḍuka — nechť padne; tāre — její; śire — na hlavu; vāja — blesk; kṛṣṇera — Kṛṣṇovo; mātra — jen; cāhiye — chceme; santoṣa — štěstí.

Překlad

„Proč i nadále žije žena, která ví, že Kṛṣṇovo srdce je nešťastné, a přesto se na Něj hluboce hněvá? Takovou ženu zajímá jen její vlastní štěstí a Já ji proklínám, aby ji do hlavy udeřil blesk, protože Naším jediným přáním je, aby byl Kṛṣṇa šťastný.“

Význam

Oddaný, který se zajímá jen o svůj vlastní smyslový požitek, jistě ze služby Kṛṣṇovi poklesne. Bude ho přitahovat hmotné štěstí a později se přidá k prākṛta-sahajiyům, kteří jsou považováni za neoddané.