Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.47

Verš

āśliṣya vā pāda-ratāṁ pinaṣṭu mām
adarśanān marma-hatāṁ karotu vā
yathā tathā vā vidadhātu lampaṭo
mat-prāṇa-nāthas tu sa eva nāparaḥ

Synonyma

āśliṣya — objímající s velkým potěšením; — nebo; pāda-ratām — kdo padl k lotosovým nohám; pinaṣṭu — nechť šlape; mām — po Mně; adarśanāt — tím, že není k vidění; marma-hatām — zlomené srdce; karotu — nechť učiní; — nebo; yathā — jak (On chce); tathā — tak; — nebo; vidadhātu — nechť činí; lampaṭaḥ — zhýralec, který se stýká s jinými ženami; mat-prāṇa-nāthaḥ — Pán Mého života; tu — ale; saḥ — On; eva — pouze; na aparaḥ — nikdo jiný.

Překlad

„  ,Nechť Kṛṣṇa pevně obejme tuto svou služebnici, která padla k Jeho lotosovým nohám, ať Mě třeba pošlape nebo Mi zlomí srdce tím, že Mi nikdy nedovolí Ho spatřit. Je to koneckonců zhýralec a může si dělat, co chce. Přesto je pouze On uctívaným Pánem Mého srdce, a nikdo jiný.̀  “