Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.29

Verš

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

Synonyma

na — ne; dhanam — po bohatství; na — ne; janam — po následovnících; na — ne; sundarīm — po překrásné manželce; kavitām — po plodonosných činnostech popsaných květnatým jazykem; — nebo; jagat-īśa — ó Pane vesmíru; kāmaye — toužím po; mama — Mém; janmani — ve zrození; janmani — za zrozením; īśvare — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhavatāt — nechť je; bhaktiḥ — oddaná služba; ahaitukī — bezpříčinná; tvayi — Tobě.

Překlad

„  ,Ó Pane vesmíru, netoužím po hmotném bohatství, materialistických následovnících, překrásné manželce, ba ani plodonosných činnostech popsaných květnatým jazykem. Vše, po čem toužím, je bezpříčinná oddaná služba Tobě život za životem.̀  “