Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.30

Verš

“dhana, jana nāhi māgoṅ, kavitā sundarī
‘śuddha-bhakti’ deha’ more, kṛṣṇa kṛpā kari’ ”

Synonyma

dhana — bohatství; jana — následovníky; nāhi — ne; māgoṅ — chci; kavitā sundarī — překrásnou ženu či plodonosné činnosti; śuddha-bhakti — čistou oddanou službu; deha' — prosím uděl; more — Mně; kṛṣṇa — ó Pane Kṛṣṇo; kṛpā kari' — milostivě.

Překlad

„Můj drahý Pane Kṛṣṇo, nechci od Tebe hmotné bohatství ani následovníky, překrásnou ženu či výsledky plodonosných činností. Modlím se pouze o to, abys Mi ze své bezpříčinné milosti život za životem dával čistou oddanou službu Tobě.“