Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.57

Verš

rādhā-bhāvera svabhāva āna,kṛṣṇe karāya ‘kāma’-jñāna,
kāma-jñāne trāsa haila citte
kahe — “ye jagat māre,
se paśila antare,
ei vairī nā deya pāsarite”

Synonyma

rādhā-bhāvera — extáze Śrīmatī Rādhārāṇī; svabhāva — charakteristika; āna — další; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; karāya — donutí Ji udělat; kāma-jñāna — považování za Amora; kāma — jako Amor; jñāne — v pochopení; trāsa — strach; haila — byl; citte — v mysli; kahe — říká; ye — ten, který; jagat — celý svět; māre — přemáhá; se — ten; paśila — vstoupil; antare — do Mého srdce; ei vairī — tento nepřítel; deya — nedovolí; pāsarite — zapomenout.

Překlad

Extáze Śrīmatī Rādhārāṇī způsobila, že začala na Kṛṣṇu myslet jako na Amora, a to Ji vyděsilo. Řekla: „Tento Amor, který přemohl celý svět a vstoupil do Mého srdce, je Můj největší nepřítel, protože Mi nedovolí na Něho zapomenout.“